LZOS wybrał nowe władze

W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie, na którym powołano  nowy zarząd Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej, w składzie:

Prezes – Marek Plich
Wiceprezes – Krzysztof Jarecki
Wiceprezes – Patryk Niedźwiecki
Skarbnik – Ewa Tarnowska
Sekretarz – Jerzy Hiller

Gratulujemy!