Kontakt

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
NIP: 712-24-89-359
KRS: 0000056079, REGON: 431150007
tel. 81 463 45 35, fax. 81 464 37 99
e-mail: info@bnolublin.pl