Walne zebranie LZOS

Zarząd Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej zawiadamia Delegatów wszystkich członków zwyczajnych klubów sportowych, należących do LZOS o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbędzie się w dniu 20 marca 2016 r. (godz. 15.00 – I termin; godz. 15.15 – II termin) w budynku ul. Montażowa 16 Lublin.

Zarząd LZOS

Porządek zebrania:

 1. Wystąpienie Prezesa- powitanie Delegatów.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Stwierdzenie ważności zebrania.
 4. Przestawienie porządku zebrania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Określenie sposobu głosowania przez delegatów (tajne lub jawne).
 7. Wybór komisji i wniosków
 8. Sprawozdanie ustępującego Prezesa Zarządu LZOS za okres trwania kadencji.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Komisję Rewizyjną.
 10. Wolne wnioski.
 11. Określenie ilości członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 12. Dyskusja o kierunku działania LZOS
 13. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego Kolegium Sędziów.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 15.  Przerwa na ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 16. Przedstawienie władz LZOS i Komisji Rewizyjnej
 17. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa LZOS.
 18. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego zebrania.