Biegam po Dzielnicach Lublina -edycja 2024

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zawodach, dziękujemy również autora   Panu Michałowi  Goralowi za udostępnienie mapy na zawody oraz serdeczne podziękowanie dla Pani Agaty Mitury za pyszne ciasteczka dla wszystkich uczestników zawodów.  I runda zawodów „Biegam po Dzielnicach Lublina„.odbyła się na osiedlu Kalinowszczyzna – Park Zawilcowa.

Formularz zgłoszeniowy  |  Aktualnie zgłoszenia

Komunikat techniczny zawodów: BPOS Lublina I runda-2024-komunikat

Regulamin zawodów

Wyniki i międzyczasy rundy 1

Walne Zjazd Delegatów LZOS

Lubelski Związek Orientacji Sportowej

ul. Montażowa 16 20-214 Lublin

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Lubelskiego Związku Orientacji Sportowej w Lublinie zgodnie z § 19 Statutu LZOS zwołuje w dniu 13.04.2024 r. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów. Zjazd odbędzie się  w Centrum Geoturystyki w miejscowości Lipsko Polesie.

Początek obrad: – pierwszy termin o godzinie 16.00, a w razie braku wymaganej liczby Członków LZOS w drugim terminie – o godzinie 16.15 , bez względu na liczbę obecnych.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów LZOS.

  2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Zjazdu.

  3. Wybór Komisji Zjazdowych:

-Mandatowo-Skrutacyjnej

-Uchwał i Wniosków

  1. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o prawomocności zebrania.

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2023 r.

  2. Wniosek Zarządu co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za 2023 r.

8. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i propozycji planu działania LZOS .

10 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

12. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Zarządu i udzieleniem absolutorium.

13. Dyskusja.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Zakończenie obrad Zjazdu.

                                                                                             Prezes LZOS

                                                                                            Ewa Tarnowska

Puchar Koziołka 2024

Puchar Koziołka 2024 tradycyjnie odbędzie się w dniach 23-24.03 w wąwozach Parchatki k. Puław.  Piękny i wymagający teren, trudny technicznie to nie lada wezwanie nie tylko dla biegacza początkującego, ale i zaawansowanego.  „Ten nie wie co to jest bieg na orientację kto nie biegał  w Parchatce”

Zapraszamy do udziału w zawodach.

Poniżej komunikat organizacyjny zawodów:

Puchar-Koziołka-2024-komunikat_HS

Poniżej listy startowe i poprawione parametry tras:

Puchar Koziołka 2024 – komunikat techniczny

Lista startowa – sobota

Lista startowa – niedziela

Lista startowa zbiorcza – zespołowa – obydwa etapy

 

Wyniki końcowe 1 etap

Międzyczasy 1 etap

Wyniki końcowe 2 etap

Międzyczasy 2 etap

Wyniki łączne Puchar Koziołka

Dziękuję za udział w zawodach i wszystkie życzenia z okazji moich okrągłych urodzin.

Proszę o wprowadzanie śladów przebiegów do analizy.

Livelox – Puchar Koziołka 2024 E1

Livelox – Puchar Koziołka 2024 E2

OTWARCIE SEZONU 2024

Zapraszamy do udziału w zawodach Otwarcia Sezonu 2024 w Biegu na Orientację. Na zawody zapraszamy do miejscowości Nowy Gaj k. Nałęczowa wszystkich chętnych w każdym wieku, dzieci, młodzież i dorosłych od początkujących biegaczy którzy chcą spróbować i poznawać tajniki biegania z mapą oraz zawodników zaawansowanych na dłuższe i bardziej ambitne i trasy. Wybór tras należy do Państwa.

Wyniki i międzyczasy

 

Lista startowa – w kategoriach :

Otwarcie 2024 lista

MIEJSCE ZAWODÓW

zgloszenia

aktualnie zgłoszenia

wyniki

Informacje poniżej w komunikacie:

Otwarcie-Sezonu-2024-komunikat