Dlaczego właśnie nam warto oddać 1,5% podatku?
Ponieważ klub uczelniany wspiera młodych sportowców i właśnie te środki przeznaczamy na cele statutowe, czyli na szkolenie dzieci i młodzieży. Można oddać wpłatę celową, czyli zapisać w zeznaniu podatkowym za 2023 rok, wpisać sekcję Biegu na Orientację. Dla nas to środki, które pozwalają na rozwój i upowszechnianie sportu wśród najmłodszych, jak i dla sekcji, które na co dzień nie ma wielkich środków finansowych na utrzymanie.